Klik hier voor de volgende channeling

 

De Opgestegen Meesters (4)

 

Verleden, Heden en Toekomst

De vorige keer spraken we over verleden, heden en toekomst.

Omdat wij multidimensionaal zijn, leven wij in 3 tijdvakken tegelijk.

Heden, Verleden en Toekomst.

Dat wat jullie verleden is, bijvoorbeeld de eerste Wereldoorlog, is voor ons Heden.

Dat wat voor jullie heden is, is voor ons heden.

Dat wat voor jullie toekomst is, bijvoorbeeld 2012, is voor ons heden.

Wij kunnen namelijk deze dimensies binnengaan.

Op DIT moment.

Wanneer wij ervoor kiezen deze binnen te gaan.

Aangezien jullie het multidimensionaal bewustzijnsniveau ontwikkelen, wordt dit voor de mensen op aarde, ook een herinneren, een herkenning.

Deze ontwikkelingen volgen zich in snel tempo achter elkaar op.

Er zijn mensen die hier al wetenschap van hebben en dit bewust, of onbewust doen/kunnen.

Er is niets nieuws in de lucht; dit is allemaal al gebeurd, in wat jullie je Verleden noemen. In de tijd van Atlantis bijvoorbeeld.

Nu kun je met dit lichaam waarin je nu woont, leeft, dit niet meer echt herinneren.

e verstand zorgt ervoor dat je het wilt begrijpen.

Begrijpen is lastig.

Maar jullie worden je steeds meer bewust.

Zijn hard aan het meegroeien en wij helpen jullie, stapje voor stapje, steeds meer te herinneren!

Kijk nog eens mee: er leeft Nu, in JOUW HEDEN, ook een stukje JIJ, in een ander Tijdsvak, JOUW Verleden.

Het verleden, want je bent je nog niet bewust dat dat JOUW verleden is. Er is een persoon, die een stukje van JOU is, die leeft in bijvoorbeeld 1800.

Deze persoon die in 1800 leeft, leeft volgens zijn/haar norm, in zijn/haar Heden, en als jullie elkaar zouden ontmoeten, zou jij zeggen: Hee, jij leeft in het verleden. (het is immers in Jouw beleving het verleden, de tijd die al geweest is!)

De persoon in kwestie zal zeggen: Ja, maar JIJ leeft in de toekomst. (zijn beleving van wat de toekomst is!) Jij zal hierop reageren door te zeggen: Nietwaar, ik Leef NU.

Verwarrend?

Gaan we nog een stap verder:

Er leven meerdere stukjes (mens, ziel) van JOU in verschillende tijdsvakken.

Dus in wat jij Verleden noemt, wat jij Toekomst noemt.

Jullie zijn aan elkaar verbonden, zonder dat je het weet.

Zonder dat je je daar Bewust van bent!

Laat dit weer even Tot je Komen. Wij komen weer terug!

Licht en Liefde,

Marina